Autumn in the calendar

en Autumn is a season of change, a friend once told me. Autumn is a season of change, a friend once told me. Always, she was enthusiastic about what she had to do in the autumn. But, for me, the autumn associated with the lack of inspiration and motivation, i hated this season of year for my state of mind in that I fall.

When I was a child, I enjoyed the autumn, only when it began, perhaps, and the purchase of new clothes and new school supplies on September 1 (at this date I start school in my country), I do not know…I remember exactly the words from the composition in the second grade in Romanian, which we and my mother started with: “Autumn came, the leaves fell and formed a colorful carpet” or the poetry of Mihai Eminescu, “Evening on the Hill…”.

It is possible that I revived some of your memories; maybe you imagined the beauty of autumn, which, unfortunately, I saw only in shepherd’s rain. It took me a while to figure this out, the vision of life has changed over the years, and something is changing in us and our perceptions.

If you, for some reason, do not love autumn, I suggest you imagine the autumn as a distinguished lady. The autumn is a 40-year-old lad, with golden hair and olive eyes, with a good social status, intelligence and graceful. Note, also valid in the relationship with people you do not resonate with, it may sometimes be better to look for the motif of the behavior it presents. When it seems that a person does not interact well with people around, everything can happen from childhood and the amount of love he has received. Do not rush to judge him. After that, analyzing it, you start to see its human beauty, so I did with “lady”  autumn, I remembered all the stages of her life, spring was born, summer was for grow up and she amused and in autumn became a lady of all splendor. After the comparison above, things have taken another direction and it seems this season is not so depressing, after the painting I have told you, you are still reading, possible to find something useful, apart from style figures…So, Have You Thought, Continue? Read it.

If you are part of the people category, “I do not like autumn” because something does not work as you want, read on. I believe that one of the reasons why we are not able to mobilize ourselves in autumn, because at this time of the year we are more vulnerable, both physically and emotionally. In addition to the phenomena that we imagine in this season, one is sure, now, in the autumn, we can to realize all the deferred dreams.

As I said, you want to enjoy success, decide to act in the fall. Despite the fact that the day gets shorter in hours, you have more time to concentrate. In the autumn you organize yourself better, than in spring or in summer, so the life cycle begins otherwise, it gives you a chance to a new beginning, now that it is autumn in the calendar. I’m sure, you will be thankful to yourself for this decision. Maybe it’s time to get health. You improve your diet and enrich your vitamin reserves with the variety of healthy fruits and vegetables you find especially now in September.

In addition of the subject about the health, you also include sports. Especially in the autumn, you can enjoy numerous promotional offers for sports hall. Autumn is also a time for study, somewhat a psychological factor that acts at the conscious level, we become more prone to learning. In addition, many projects, courses begin in the fall, so you have a choice. If you’ve dreamed of another job, it’s also a good time for change. Why not? Perhaps this autumn may be decisive because there are more offers on the labor market. Do not hesitate, along with cold rains, the trees with the fallen leaves, use all the opportunities that come with the autumn. I know, it’s hard to start, all beginnings are heavy from the beginning, but here you start the road to success. Remember, the change in your life begins, if you do, too, a little effort. Become a lady or distinguished lady in the autumn of life, do not let yourself regret in the winter of life.

For me, her world was more of a stagnation period, not at all, for beginnings… But I think I started to love her, hate sometimes turns into love, so it happened to me with autumn… Probably that autumn gave me the most memories…Now, I think autumn is the season where the painter draws the most beautiful landscapes, the color game fascinated by their living connections.

*****

ro Toamna e un anotimp al schimbărilor, cîndva îmi zicea o prietenă. Mereu, îmi vorbea cu entuziasm despre ce are de făcut în toamnă. Abia de mai aștepta să vină toamna, n-avea răbdare, dar pentru mine se asocia cu lipsa de inspirație, motivație, detestam toamna pentru starea în care mă arunca.

Cînd eram copil, mă bucuram de toamnă, doar cînd începea, poate că mă pricopseam cu  rechizite și hainuțe noi de 1 septembire, nu știu…Îmi amintesc exact cuvintele într-o compunere din clasa a II-a la limba română, pe care noi cu mama, am început-o așa: ,,A venit toamna, frunzele cad și formează un covor multicolor” sau poezia lui Mihai Eminescu ,,Seara pe deal…”.  Se prea poate, că v-am  reînviat unele amitiri, poate v-ați imaginat frumusețea toamnei, pe care eu, din păcate, o vedeam doar în ploaia ciobănească. Mi-a trebuit ceva timp să o înțeleg, pe semne cu trecerea anilor, se schimbă ceva și în percepțiile noastre.

Dacă și voi, din anumite motive, nu iubiți toamna, vă propun să ne imaginăm toamna  ca pe o distinsă doamnă. O doamnă trecută de 40, cu părul auriu și cu ochii măslinii, cu un bun statut social, inteligentă și grațioasă. O doamnă cu caracter, brăzdat de entuziasmul tinereții (verii), dar cumpătată. Valabil și în raportul cu oamenii cu care nu rezonezi, poate uneori e mai bine să cauți miezul comportamentului pe care-l prezintă. Cînd se pare că un om, nu e tocmai bun cu ce-i din jur și în caracter nu-i stă bunul simț, s-ar putea ca totul să vină din copilărie și volumul de dragoste primită. După care analizînd,  începi să-i vezi frumusețea umană, așa am făcut eu cu ,,doamna” toamna, mi-am amintit de toate etapele ei, primăvara s-a născut, vara s-a distrat și toamna a devenit o doamnă de toată splendoarea. După comparația de mai sus, lucrurile au luat altă întorsătură și îți pare acest anotimp nu atît de depresiv, după tabloul relatat de mine, continuă să citești, posibil să găsești ceva util, în afară de figuri de stil…Deci, te-ai gîndit, continui? Citește…

Dacă și tu faci parte din categoria oamenilor ,,nu-mi place toamna” pentru că ceva nu merge cum vrei tu, citește mai departe. Consider că unul din motive de ce nu reușim să ne mobilizăm anume toamna, pentru că în această perioadă suntem mai vulnerabili, atît fizic, cît și emoțional. Pe lîngă aparențele pe care ne imaginăm vis-a-vis de acest anotimp, unul este sigur, acum, toamna, putem să începem realizarea tuturor viselor amînate de prea mult timp.

Cum spuneam, vrei să te bucuri de reușite, alege să acționezi toamna. În pofida faptului că ziua devine mai scurtă în ore, tu ai mai mult timp pentru concentrare. Toamna te organizezi mai bine, decît primăvara sau vara, deci începe ciclul vieții altfel, dă șansă unui nou început, acum, cînd este toamnă în calendar. Te asigur că te vei bucura în viitor, pentru c-ai pornit schimbarea anume acum. Poate e timpul să te apuci de sănătate. Îți îmbunătățești regimul alimentar și îți îmbogățești rezervele de vitamine cu varietatea de fructe și legume sănătoase  pe care le găsești  în special acum, în septembrie. Tot la capitolul sănătate mai incluzi sportul, mai ales că toamna, te poți bucura de numeroase oferte promoționale pentru abonamente la sălile de sport. Toamna e și timpul favorabil pentru studii, oarecum e un factor psihologic care acționează la nivel de conștient, devenim mai predispuși la învățare, mai ales noi,  ce-i care de mici ne începeam anul școlar în septembrie, octombrie. În plus, numeroase proiecte, cursuri încep toamna, deci ai de unde alege. Dacă ai visat la alt job, de asemenea, momentul e favorbail, pentru schimbare. De ce nu? Poate, toamna aceasta s-ar putea să fie decisivă, pentru că pe piața muncii apar mai multe oferte. Nu ezita, alături de ploile reci, frunzele căzute, copacii dezgoliți, păsări călătoare, raportează frumusețea toamnei la oportunitățile care vin odată cu ea. Știu, e greu începutul, toate începuturile sunt grele de la început, dar de aici pornești drumul către succes. Reține, schimbarea din viața ta, începe dacă mai depui și tu, un pic de efort. Devin-o domnul sau doamna distinsă în toamna vieții, nu te lăsa împînzit de regrete în iarna vieții.

Pentru mine lumea ei, era mai mult o periodă de stagnare, deloc, una pentru începuturi…Însă, cred că am început să o iubesc, ura uneori se poate transforma în dragostea, așa s-a întîmplat la mine cu toamna…Probabil, anume toamna mi-a dăruit cele mai multe amintiri… Acum, cred că toamna e anotimpul în care pictorul desenează cele mai frumoase peisaje, jocul culorilor, fascinînd prin conexiunele lor vii.

 

 

 

One thought on “Autumn in the calendar

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: