Procrastination is my problem?

 

39631265-tired-woman-lying-in-her-bed-early-in-the-morning-chained-to-a-heavy-anchor-vector-illustration

en Today we will talk about the management of life. How many time, you was in situation in that you haven’t the time. This feeling, when you are so stressed, because you are late and you run to get bus. Deadlines invade us in all social spheres, for example paying bills, the visit to the doctor, which should also be programmed, except in emergency situations, etc. Everything around us is a continuous mechanism of organization, but how much we are organized?

The habit of not doing at a time that we should do, delaying the implementation of important tasks later, is defined procrastination.

In Wikipedia, the definition of procrastination is like this (from latin’s “procrastinare“, that translates in to: the prefix pro-, ‘forward’, and suffix – crastinus, ’till next day’ from cras, ‘tomorrow’) is the avoidance of doing a task that needs to be accomplished. Sometimes, procrastination takes place until the “last minute” before a deadline. Procrastination can take hold on any aspect of life — putting off cleaning the stove, repairing a leaky roof, seeing a doctor or dentist, submitting a job report or academic assignment or broaching a stressful issue with a partner. Procrastination can lead to feelings of guilt, inadequacy, depression and self-doubt.[1]

In other order of ideas, the procrastination is classed by a lot of specialists, like a big problem of the half part of the people in this planet. You can do anything, to stay lazy or do quickly something. And this situation can make a trouble? Someone answer, that is can’t be possible! The explanation is simple; the delaying creates tension and fear of failing. The adrenaline that is caused by the fear of failing, make the situation of stress, after the consequences are very serious. How many times have you regretted, after your bad job?

Successful people are disciplined. They have a regime in which they lead. Their morning starts at the 5 or 6 o’clock, practice sport, take breakfast and after all they make their plan for all day. Every second is planned in their lives… Who would like this rhythm? Sure not to anyone.

I think its start from how motivated you are. When you do what you want, then everything works differently. The power of the motivation is the key! How is motivated to lead a healthy lifestyle and how much you want to succeed in the sphere that you embrace. However, time management is very important, especially when you go after a certain age.

For this reason, the organization of activities by priority should not be neglected! Be motivated and be the way you want. The delay of the important things causes and adds the problems!

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Procrastination

******

 

ro

Astăzi vom vorbi despre managementul vieții. De cîte ori ne-am pomenit în situația că nu ne ajunge timp? Acel sentiment, cînd tot îți cade din mîini și te simți incontrolabil de stresat, trebuie să alergi în toate părțile pentru a reuși… Termene limite ne invadează în toate sferele sociale, de exemplu achitarea facturilor, vizita la medic, care și ea trebuie prograramată, cu excepția situațiilor de urgență, etc. Totul în jurul nostru e un mecanism continuu de organizare, dar noi pe cît suntem de organizați?

Obiceiul de a nu face la timp ce avem de făcut, amînarea pe mai tîrziu îndeplinirii sarcinilor importante, are și denumire procrastinarea, care semnifică tergiversare, amânare. Sursa wikipedia ne relatează că  cuvântul în sine procrastinarea,   vine de la latinescul procrastinatuspro- (înainte) și crastinus (de mâine).  În psihologie, este caracterizată ca înclinație excesivă spre amînarea permanentă a lucrurilor importante și chiar a celor urgente, care pot cauza nefaste consecințe sănătății și boli psihice. Cu alte cuvinte, tendința de lăsare de azi pe mîine sau de a tergiversa îndeplinirea activităților pe altă dată, experții în materie, clasează ca problemă gravă a unei jumătăți considerabile a omenirii. Poți lenevi, dar și să acționezi rapid în funcție de situație și chestia aceasta poate dăuna? Cineva ar zice că n-are cum. Explicația o văd simplă, tergiversarea creează tensiune și frica de a nu reuși ceva. Adrenalina care este cauzată de temerea de a nu reuși la data limită, este pe placul nostru, dar consecințele cauzate de stres pot fi grave. Oricum faci, chiar reușești pînă la data limită, dar ce faci atunci cînd regreți, crezînd că era să reușești și mai bine, dacă te apucai de acestă sarcină mai devreme. De cîte ori te-ai prins cu regrete, că meriți ceva mai bun și dacă depunea-i efort mai devreme sau la timp, putea-i avea un succes mai mare?

Oamenii de succes sunt oameni disciplinați. Aceștia au un regim după care se conduc. Dimineața se trezesc la ora 6 sau poate 5, fac sport, își pregătesc micul dejun și se uită peste agendă pentru a fi la curent cu tot ce au de făcut pe parcursul zilei. Acești oameni sunt într-atît de organizați încît reușesc peste tot. În viața lor este planificată orice secundă…Oare cui i-ar plăcea așa ritm? La sigur nimănui.

Cred că tot își are origine în cît de motivat ești să faci un anumit lucru. Atunci cînd ceea ce faci îți aduci satisfacție, atunci totul funcționează altfel. Puterea motivației este cheia. Cît de motivat este să duci un mod de viață sănătos și cît de mult îți dorești să obții succes în sfera pe care o îmbrățișezi. Oricum, managementul timpului este foarte important, mai ales cînd treci după o anumită vîrstă. Din acest motiv, organizarea activităților după gradul de prioritate, nu trebuie neglijată! Fii motivat și fii așa cum îți dorești, tergiversarea dar cauzează și adună și mai multe probleme!

 

foto sursa: https://www.123rf.com/stock-photo/procrastination.html?mediapopup=39631265

6 thoughts on “Procrastination is my problem?

Add yours

  1. Great column! I wish I was more disciplined in my own life, and as I look back at six decades I wonder how much more I could have “accomplished” (in terms of being “successful”)… if I didn’t procrastinate.

    Your comment about successful people got me to wondering whether or not some of them do struggle with this too. It would be a minority, to be sure. However, I would not be surprised to hear some of them identify it as one of the major challenges in their lives.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: