From more to minimalism

en

Since I started writing this blog somehow, I began to promote the idea of being happy and cherishing life. What is happiness if you cannot enjoy life (here I am trying to identify and make a causal relationship, what is happiness in my vision About the happiness, The decisionsAn important person).

Having many things can make us happy? You have so many pairs of jeans, shirts, skirts, dresses, shirt, trousers, different colors from red, yellow, to blue, black, gray and others, and when you want to wear, you discover that your clothes it’s not in the trend. Your wardrobe is full, but you continue to collect mercilessly, and it seems to you that you will dress everything for any occasion, when in fact you understand that you have nothing to wear (this situation is more familiar to girls, I think). Gather and other things, such as these delicate kitchen sets, to conclude that you use one and the same every time, while more of them you keep in a closet.

You spend your time for finding something exclusive on store shelves, and when you find it, you are very disappointed when you can’t afford it. Every time, in the same scenario, you buy most of what you do not need, and then you experience stress, because nothing is left in your wallet? It may be, to reduce everything and to bring some activities to automatism, by buying just the necessary things. I’m not saying it’s wrong to have money, but you have to choose how to manage your money. We are consumers. We are easily influenced by the discounts and other marketing strategies. Maybe that’s why we come home with more shopping than planned. In films, advertising, everywhere, promote the samples of a perfect life. The illusion of happiness is created, if you buy a big house and a car, you will be labeled as a rich man and a status in society. Things cannot bring happiness; just create a moment’s satisfaction, that’s it.

I’m not adept of luxury things, I like the simple things but that have to be with a good quality. I would prefer fewer clothes, but they should be basic. In my wardrobe, I don’t have fashionable clothes, but I have favorite clothes. I don’t like this word “fashion”, because I’m not sure that it exists. For some time, coincidentally or not, I read several articles, watched the documentaries, which seem to be made only for me, because all this information somehow strengthens in me this idea, “less is more”. Now, I have found an explanation, which is defined like Minimalism. This direction teaches us to be more tolerant of the environment, and not to fill our soul and house with unnecessary things. Minimalism brings an important benefit, that of being free. Let’s start looking beyond the extremes, choose the principle “less is more” in everything we have to choose. The house is not a museum or a warehouse; it’s where you feel happy.

P.S. I don’t make the publicity, but I would like to recommend to those interested to watch this documentary film that inspired me to write this article, which you can find on YouTube under the title ” Minimalism: A Documentary About the Important Things”.

^B750B39907108F23E1D8E895D084C99744073691CD404294EA^tfile_urlpv

 

******

ro

Decînd am început să scriu aici pe blog, cumva promovez ideea de a fi fericit și de a prețui viața. Ce înseamnă fericirea, dacă nu știi să te bucuri de viață (aici încerc să definesc și fac un fel de legătura-cauză-efect, ce este fericirea în viziunea mea About the happiness, The decisionsAn important person).

Oare foarte multe lucruri ne pot face fericiți? Ai atîtea perechi de blugi, tricouri, fustițe, rochițe, cămăși, pantaloni, de diferite culori de la roșu galben, pînă la albastru, negru, gri și altele, cînd ajungi să descoperi că peste un sezon nu mai ești în trend. Nu-ți încape în garderobă, dar tu aduni fără milă și îți pare, că le vei îmbrăca pe toate cu orice ocazie, cînd de fapt realizezi că n-ai cu ce te îmbrăca. În așa momente pe bune, chiar nu te vei simți fericit.

Aduni și alte lucruri, precum seturi din astea mai delicate, de bucătărie, ca să ajungi la concluzia că folosești unele și aceleași de fiecare dată, pe cînd altele le păstrezi cu sfințenie  într-un dulap.

Pierzi timpul în căutare a ceva exclusiv pe rafturile magazinelor și marea este dezamăgirea, atunci cînd nu îți poți permite. De fiecare dată același scenariu, te încarci la maxim cu multe lucruri de care nici nu ai nevoie și te stresezi că n-a rămas nimic în portmoneu? Poate e cazul să mai reduci din toate și să aduci unele activități  la automatism, cumpărînd strictul necesar. Nu zic că nu e bine să deții un cont, dar trebuie să alegi cum să-ți gestionezi banii. Noi suntem din fire consumatori. Ne lăsăm ușor influențați de reduceri și alte strategii de marketing. Poate din acest motiv ne întoarcem acasă cu alte cumpărături, decît ne-am programat. În filme, publicități, oriunde sunt promovate șabloanele unei vieți perfecte. Se creează iluzia fericirii, dacă îți cumperi casă mare și mașină, vei fi etichetat ca om bogat și cu statut în societate. Lucrurile nu pot aduce fericire, doar creează o satisfacție de moment, atît.

Nu sunt adeptă a lucrurilor scumpe, dar îmi plac lucrurile caltitative. Decît să am foarte mult haine, prefer să am cîteva de bază. În garderoba mea nu se găsesc haine de modă, dar numai cele preferate. De ceva timp, coincidență sau nu dau peste niște articole, filme documentare, care se pare a fi făcute exact pentru mine, pentru că cumva mă întăresc în această idee de ,,less is more”. Cred în principiu cu cît e mai puțin, cu atît mai bine. Acum am găsit și o explicație, care este definită prin Minimalism. Acest curent ne învață să fim mai toleranți cu mediul înconjurător, să nu ne umplem sufletul și casa cu lucruri inutile. Pentru ca să reducem din stresul agonisirii, e bine  să ne eliberăm de lucruri de care nu mai avem nevoie. Minimalismul aduce un important beneficiu, cel de a fi liber. Să începem să privim dincolo de extreme, să alegem principiul less is more,  în toate ce avem de ales. Casa nu este un muzeu sau depozit de marfă, e locul unde te simți fericit.

P.S. Nici într-un caz nu fac publicitate, însă aș vrea să recomand celor interesați, să vizioneze acest film documentar care m-a inspirat în scrierea acestui articol, pe care îl găsiți pe youtube sub denumirea ,,Минимализм: Документальный фильм о важных вещах”.

cropped-img_2713

 

One thought on “From more to minimalism

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: