Drawing the face/ Schimbarea la față

en

I never understood uninhibited people, I called them strange people. Now, however, I think that these people really know how to live their own lives, therefore in their own way, as we think, but far from the truth, they really live. They are all colorful, cheerful, and radiant, with pink or blue hair, with yellow nails and generally with a different style of clothing than we are used to. People who can sing on the streets or dance… People just living their moment and it are nice to see how much they love life.

We all change, we go through life in such a hurry, not having had time to feel its intensity and not allow ourselves to feel. We are too hasty, but I think we are not rushing in the right direction. We are overwhelmed by work at work, without enjoying the spring, and we don’t have patience to get home. We wear clothes, wear shoes that are not comfortable, just to meet standards. What standards? Who invented them?!  Why they do it? I think that all of it was invented and imposed by advertising, because they, who live in luxury, can have more cash, but for you this luxury life it’s just an impossible mission, and all that you have is to dream to live the way they do. And the luxury of having freedom, traveling, is a luxury!

We change our faces every day, time passes, but we stand without doing anything. Perhaps, we should relish and color our lives. Let the city behind; let us return to the villages, to the nature. Let’s visit undiscovered places, give us time for something more beautiful. Make sure the nightly dreams  revive beautiful, colorful!

*****

ro3-how-to-draw-faces

Timp fără răbdare…

Riduri, veți schimbate, ani fără cruțare…

Timpul, trece fără milă

Viața e o clipă…

Niciodată nu înțelegeam oamenii dezinhibați, îi numeam-oameni ciudați. Acum însă, cred că acești oameni cu adevărat știu să-și trăiască viața, așa în modul lor ciudat cum am crede noi, dar departe de aparențe ei chiar și-o trăiesc. Oameni colorați, veseli, radianți, cu părul roz sau albastru, cu unghii vopsite în galben și în general cu stil vestimentar altfel, decît ne-am obișnuit. Oameni care pot să cînte în stradă sau să danseze…Oamenii ăștea chiar își trăiesc clipa și e frumos să vezi cît de mult o iubesc.

Noi toți ne schimbăm, parcurgem viața așa grăbit, fără să avem timp să-i simțim intensitatea sau fără să ne permitem să o simțim. Prea grăbiți suntem, dar cred că nu ne grăbim în direcția care trebuie. Suntem copleșiți de munca de la serviciu, fără să savurăm primăvara de afară și n-aveam răbdare să ajungem acasă. Purtăm haine, încălțăminte incomodă doar pentru a corespunde standardelor. Ce standarde? Cine le-a inventat?! Pentru ce? Eu cred că tot e inventat şi impus prin publicitate, pentru ca cei din spate să trăiască în lux, şi tu doar să tinzi. Și luxul de a avea libertate, de a călători, tot e un lux!

Ne schimbăm la față în fiecare zi, ne trece timpul, dar noi stăm fără să facem ceva. Poate e cazul să-l savurăm din plin și să ne colorăm viața. Să lăsăm surul orașelor în spate, să ne întoarcem la origini, la sate. Să vizităm locuri nedescoperite, să ne dăm timp pentru ceva mai frumos. Visele nocturne să reînvie, frumos, colorat! Clipa trece și trebuie să ne grăbim…

photo source: http://webneel.com/how-draw-faces-drawings

One thought on “Drawing the face/ Schimbarea la față

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: